ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ У 2017-2018 н.р. 

 

№ з/п

Спеціальність

інтернатури

Очний цикл

Заочний цикл

Трива-

лість

інтер-

натури

(років)

Всього

вартість

повного

циклу

навчання

К-ть

місяців

навчання

Вартість

навчання

за 1 місяць

Всього

вартість

очного

циклу

навчання

К-ть

місяців

навчання

Вартість

навчання

за 1 місяць

Всього

вартість

заочного

циклу

навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Акушерство та гінекологія

12

2340,00

28080,00

21

1680,00

35280,00

3

63360,00

2

Анестезіологія та інтенсивна терапія

12

2320,00

27840,00

10

1960,00

19600,00

2

47440,00

3

Внутрішні хвороби

11

2090,00

22990,00

11

1750,00

19250,00

2

42240,00

4

Дерматовенерологія

8

2690,00

21520,00

9

1920,00

17280,00

1,5

38800,00

5

Дитяча хірургія

12

1970,00

23640,00

21

1680,00

35280,00

3

58920,00

6

Епідеміологія

4

1790,00

7160,00

7

1

7160,00

7

Загальна гігієна

6

1790,00

10740,00

5

1

10740,00

8

Загальна практика - сімейна медицина

10

2020,00

20200,00

12

1680,00

20160,00

2

40360,00

9

Загальна фармація

4

2430,00

9720,00

7

1

9720,00

10

Інфекційні хвороби

10

1790,00

17900,00

7

1520,00

10640,00

1,5

28540,00

11

Клінічна онкологія

9

1970,00

17730,00

8

1680,00

13440,00

1,5

31170,00

12

Медицина невідкладних станів

9

1790,00

16110,00

8

1520,00

12160,00

1,5

28270,00

13

Медична психологія

6

1790,00

10740,00

5

1520,00

7600,00

1

18340,00

14

Неврологія

10

1790,00

17900,00

7

1520,00

10640,00

1,5

28540,00

15

Нейрохірургія

12

2360,00

28320,00

21

1970,00

41370,00

3

69690,00

16

Неонатологія

11

1970,00

21670,00

11

1680,00

18480,00

2

40150,00

17

Ортопедія і травматологія

11

2360,00

25960,00

11

1640,00

18040,00

2

44000,00

18

Отоларингологія

12

2200,00

26400,00

10

1840,00

18400,00

2

44800,00

19

Офтальмологія

11

2500,00

27500,00

11

1770,00

19470,00

2

46970,00

20

Патологічна анатомія

6

1790,00

10740,00

5

1520,00

7600,00

1

18340,00

21

Педіатрія

11

1790,00

19690,00

11

1520,00

16720,00

2

36410,00

22

Психіатрія

9

1790,00

16110,00

8

1520,00

12160,00

1,5

28270,00

23

Пульмонологія та фтизіатрія

10

1790,00

17900,00

7

1520,00

10640,00

1,5

28540,00

24

Радіологія

9

1790,00

16110,00

8

1520,00

12160,00

1,5

28270,00

25

Спортивна медицина

7

1790,00

12530,00

10

1,5

12530,00

26

Стоматологія

8

2580,00

20640,00

14

1910,00

26740,00

2

47380,00

27

Судово-медична експертиза

9

1790,00

16110,00

8

1520,00

12160,00

1,5

28270,00

28

Урологія

10

2360,00

23600,00

12

1960,00

23520,00

2

47120,00

29

Хірургія

12

2360,00

28320,00

21

1650,00

34650,00

3

62970,00