ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

№ з/п

Назва

Вид циклу

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

(відповідальна особа – доцент Мартинова Лілія Іванівна, моб. +38 (050) 311-16-31)

1.

Діагностика та корекція імунологічних порушень при безплідді, невиношуванні та ускладненнях вагітності

тематичне удосконалення

2.     

Основи надання акушерсько-гінекологічної допомоги для лікарів загальної практики-сімейної медицини

тематичне удосконалення

3.     

Вагінально-пластична реконструктивна хірургія

тематичне удосконалення

4.     

Лапароскопія та гістероскопія – діагностика та лікування в гінекології

тематичне удосконалення

5.     

Малоінвазивний нитковий ліфтинг промежини: удосконалення методики за рахунок розширення показів з використання класичної пластики піхви, манчестерської операції, трансвагінальної  гістеректомії

тематичне удосконалення

6.     

Управління віком жінки

тематичне удосконалення

7.     

Сучасні аспекти ендокринної гінекології

тематичне удосконалення

8.     

Екстрагенітальна патологія та вагітність

тематичне удосконалення

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №3

(відповідальна особа – асистент Колесник Вікторія Леонідівна, моб. +38 (050) 344-35-37)

9.     

Перинатальна психологія

тематичне удосконалення

10. 

Правові аспекти роботи лікаря акушера-гінеколога

тематичне удосконалення

11. 

Основи кардіотокографії в лікарській практиці

тематичне удосконалення

12. 

Планування сім′ї

тематичне удосконалення

13. 

Практичні аспекти проблемної вагітності. Корекція гомеостазу.

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2

(відповідальна особа – доцент Андрєєв Євгеній Володимирович, моб. +38 (067) 909-82-91)

14. 

Кардіологія

спеціалізація

15. 

Кардіологія

передатестаційний цикл

16. 

Кардіологія

передатестаційний цикл

17. 

Актуальні питання кардіології

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

(відповідальна особа – професор Притула Василь Петрович, моб. +38 (050) 668-42-63)

18. 

Малоінвазивна хірургія дитячого віку

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №1

(відповідальна особа – професор Насташенко Ігор Леонідович, моб. +38 (050) 351-04-80)

19. 

Ендоскопічні втручання на органах гепатопанкреатодуоденальної зони

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2

(відповідальна особа – доцент Тарасюк Тетяна Василівна, моб. +38 (067) 712-68-40

20. 

Хірургія єдиного доступу

тематичне удосконалення

21. 

Лапароскопічні операції на стравоході та шлунку

тематичне удосконалення

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

(відповідальна особа – професор Пінський Леонід Леонідович, моб. +38 (095) 211-26-81)

22. 

Особливості терапевтичної допомоги наркозалежним хворим

тематичне удосконалення

23. 

Діагностика та клінічна фармакологія хронічної патології печінки вірусного і метаболічного генезу та неалкогольного стеатогепатиту

тематичне удосконалення

24. 

Клінічна фармакологія цукрового діабету 2 типу. Лікування гострих та хронічних ускладнень цукрового діабету

тематичне удосконалення

25. 

Діагностика та клінічна фармакологія захворювань щитоподібної залози

тематичне удосконалення

26. 

Діагностика та клінічна фармакологія симптоматичної артеріальної гіпертензії ендокринного генезу

тематичне удосконалення

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

(відповідальна особа – доцент Вежновець Тетяна Андріївна, моб. +38 (093) 499-62-65)

27. 

Організація і управління охороною здоров’я

спеціалізація

28. 

Організація і управління охороною здоров’я

передатестаційний цикл

29. 

Організація і управління охороною здоров`я

стажування

30. 

Основи раціонального фармменеджменту

тематичне удосконалення

31. 

Основи організації оцінки медичних технологій

тематичне удосконалення

32. 

Використання моделі безперервного поліпшення якості медичної допомоги в закладах охорони здоров`я

тематичне удосконалення

33. 

Актуальні питання психології, медичної етики та деонтології
в організації медичної допомоги

тематичне удосконалення

34. 

Медичне право

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ

(відповідальна особа – доцент Зотов Олексій Сергійович, моб. +38 (067) 323-97-66)

35. 

Клінічна мамологія

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

(відповідальна особа – доцент Клітинський Юрій Віталійович, моб. +38 (097) 077-77-25)

36. 

Ортопедична стоматологія

спеціалізація

37. 

Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. Контроль  оклюзії. Теорії артикуляції, основні положення. Принципи роботи з артикулятором при протезування пацієнтів

тематичне удосконалення

38. 

Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Особливості обстеження пацієнтів. Етіологія. Класифікація. Клініка. Ортопедичні методи лікування СНЩС

тематичне удосконалення

39. 

Функціональна діагностика зубощелепного апарату в ортопедичній стоматології

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

(відповідальна особа – доцент Деряпа Ірина Валентинівна, моб. +38 (099) 762-19-64)

40. 

Сучасні аспекти корекції аметропії

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

(відповідальна особа – професор Натрус Лариса Валентинівна, моб. +38 (096) 234-97-87)

41. 

Актуальні питання клінічної біохімії та клінічної лабораторної діагностики

тематичне удосконалення

42. 

Актуальні питання лабораторної гематології

тематичне удосконалення

43. 

Клінічна лабораторна діагностика

Спеціалізація

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

(відповідальна особа – асистент Бєлка Катерина Юріївна, моб. +38 (093) 669-39-31)

44. 

Анестезіологія

передатестаційний цикл

45. 

Інвазивні процедури в анестезіології та інтенсивній терапії під ультразвуковим контролем: базові принципи та практичні навички

тематичне удосконалення

46. 

Периопераційне лікування болю: сучасні принципи та техніки знеболювання

тематичне удосконалення

47. 

Практичний курс невідкладної допомоги

тематичне удосконалення

ПРОФІЛЬНІ КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

(відповідальна особа – асистент Гережа Євгенія Анатоліївна, моб. +38 (067) 654-50-50)

48. 

Ендоскопічна діагностика і ендоскопічна хірургія передракових захворювань і ранніх стадій раку стравоходу, їх морфологічна верифікація

тематичне удосконалення

49. 

Ендоскопічна діагностика і ендоскопічна хірургія передракових захворювань і ранніх стадій раку шлунку і 12 - палої кишки, їх морфологічна верифікація

тематичне удосконалення

50. 

Ендоскопічна діагностика і ендоскопічна хірургія передракових захворювань і ранніх стадій раку товстої кишки, їх морфологічна верифікація

тематичне удосконалення

51. 

Інтенсивний базовий практичний курс з дитячої лапароскопічної хірургії

тематичне удосконалення

52. 

Онкоурологія: сучасна діагностика, профілактика, лікування раку нирок, сечового міхура та передміхурової залози

тематичне удосконалення

53. 

Рак передміхурової залози: діагностика, профілактика і тактика лікування на сучасному етапі

тематичне удосконалення

54. 

Цереброваскулярні захворювання

тематичне удосконалення

55. 

Ехоенцефалографія в неврологічній клінічній практиці

тематичне удосконалення

56. 

Амбулаторна неврологія в практиці сімейного лікаря

тематичне удосконалення

57. 

Основи діагностичної та оперативної гістероскопи

тематичне удосконалення

58. 

Основи ультразвукової діагностики в гінекології

тематичне удосконалення

59. 

Основи гістероскопи і лапароскопії в гінекології

тематичне удосконалення

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №4

(відповідальна особа – асистент Дінець Андрій Володимирович, моб. +38 (096) 297-44-77)

60. 

Пластична та реконструктивна хірургія

тематичне удосконалення