ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ В КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ

  

№ з/п

Назва спеціальності підготовки

Тривалість навчання (років)

1.    

Акушерство та гінекологія

2

2.    

Анестезіологія

2

3.    

Алергологія

2

4.    

Гастроентерологія

2

5.    

Гігієни дітей і підлітків

2

6.    

Дерматовенерологія

2

7.    

Дитяча гастроентерологія

2

8.    

Дитяча ортопедія і травматологія

2

9.    

Дитяча стоматологія

2

10.

Дитяча хірургія

2

11.

Дитячі інфекційні хвороби

2

12.

Ендокринологія

2

13.

Ендоскопія

2

14.

Інфекційні хвороби

2

15.

Кардіологія

2

16.

Клінічна біохімія

2

17.

Клінічна імунологія

2

18.

Клінічна лабораторна діагностика

2

19.

Комбустіологія

2

20.

Комунальна гігієна

2

21.

Неврологія

2

22.

Нейрохірургія

2

23.

Неонатологія

2

24.

Онкологія

2

25.

Ортодонтія

2

26.

Ортопедична стоматологія

2

27.

Онкологія

2

28.

Ортодонтія

2

29.

Ортопедична стоматологія

2

30.

Отоларингологія

2

31.

Офтальмологія

2

32.

Патологічна анатомія

2

33.

Педіатрія

2

34.

Проктологія

2

35.

Променева терапія

2

36.

Психіатрія

2

37.

Радіологія

2

38.

Ревматологія

2

39.

Рентгенологія

2

40.

Сімейна медицина

2

41.

Стоматологія

2

42.

Судова медицина

2

43.

Терапевтична стоматологія

2

44.

Терапія

2

45.

Травматологія та ортопедія

2

46.

Урологія

2

47.

Фтизіатрія

2

48.

Хірургічна стоматологія

2

49.

Хірургія

2