ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КЛІНІЧНОЇ ОРДИНАТУРИ

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, у період з 25 травня до 25 червня подають:

  • особисто заповнений листок з обліку кадрів;
  • копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар» (оригінал документа пред'являється при подачі);
  • копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності (оригінал документа пред'являється при подачі);
  •  витяг із трудової книжки (завірений в установленому порядку);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
  • виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

 

Правила прийому до клінічної ординатури НМУ імені О.О. Богомольця у 2017 році