12 вересня 2016 року в морфологічному корпусі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся демонстраційний курс для першокурсників з надання першої медичної допомоги.

Курс було організовано Інститутом післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за пропозицією ректора університету, професора Катерини Амосової. На демонстраційному занятті були присутні першокурсники медичних факультетів №1, 2, 3 та 4.

Історія становлення післядипломної освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця своїми витоками сягає медичного факультету Університету Святого Володимира, започаткованого у 1841 році. Адже саме у цьому осередку професійної підготовки за ініціативи Міністерства народної просвіти було розпочато роботу щодо започаткування системи післядипломної освіти лікарів. Зокрема, у листі піклувальника київського навчального округу В.В. Вельяминова-Зернова від 24 березня 1899 р. було порушено питання щодо облаштування при університетах спеціальних курсів для вдосконалення лікарів.