20 та 22 червня 2017 року на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти були проведені пілотні проекти екзаменів за типом OSCE-3,

в яких прийняли участь лікарі-інтерни другого року навчання за спеціальності «Внутрішні хвороби» (перший день проекту) та дві групи лікарів-інтернів за спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» (другий день проекту). 

Основною метою пілотного проекту стала перевірка компетентностей випускників Інституту післядипломної освіти, їх рівней знань та вмінь. Для виконання поставленої мети на клінічній базі кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної світи – у кардіологічному відділенні Центрального госпіталю МВС України, в спеціально обладнаних палатах  -  були сформовані екзаменаційні станції: невідкладної допомоги,  роботи зі стандартизованим пацієнтом у клініці внутрішніх хвороб та окремі кейс-завдання з інфекційних хвороб. Кожна зі станцій була споряджена спеціально розробленими завданнями та кейсами, безпосередньо створеними колективом кафедри для проведення іспиту у відповідності до вимог сучасної практичної медицини. Для об’єктивізації оцінювання результатів етапів іспиту для кожної зі станцій окремо були розроблені детальні шкали оцінювання навичок та вмінь випускників; сформульовані чіткі часові терміни виконання завдань та еталони відповідей за кожним завданням. Ролі стандартизованих хворих були виконані також співробітниками кафедри – старшими лаборантами, аспірантами, клінічними ординаторами та волонтерами - лікарями-інтернами першого року, які з великим ентузіазмом долучилися до підготовки та проведення Державної атестації.

Екзаменатори та лікарі-інтерни відзначили переваги проведеного проекту над попередніми моделями іспитів, значну практичну орієнтованість завдань пілотного проекту та висловилися про  необхідність подальшого, широкого впровадження іспитів в уже апробованому, новому форматі. Наступного року на кафедрі планується більш широке залучення до Державної атестації лікарів-інтернів за спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» представників усіх клінічних кафедр Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

 

Колектив кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти