На кафедрі педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця розпочалася державна атестація на визначення знань та практичних навичок лікарів-інтернів за спеціальністю «педіатрія» на базі питань типової програми з інтернатури.

Всього атестацію проходило 31 інтерн-педіатр та 1 інтерн-неонатолог. 

I етап – комп’ютерне тестування за спеціальністю, інтерни-педіатри склали в середньому по 90,2 %, інтерн-неонатолог – на 80,3%.

ІІ етап державної атестації проводився з елементами ОСКІ (об’єктивного структурованого клінічного іспиту) – пілотний проект. 

Інтерни-педіатри обстежували хворих дітей в присутності членів атестаційної комісії у складі: голова комісії – проф. Марушко Ю.В., члени комісії – проф. Борисенко М.І., доц. Бойко Н.С., проф. Куриліна Т.В., доц. Таринська О.Л., доц. Шеф Г.Г. та секретар к.мед.н. ас. Тодика Ю.І., оцінювалося вміння та навички кожного інтерна проводити опитування дітей та батьків, оцінювати фізичний та нервово-психічний розвиток дитини відповідно віку, виявляти симптоми чи синдроми захворювання, встановлювати та обґрунтовувати попередній діагноз, визначаючи тактику лікування захворювання дитини та призначати відповідні профілактичні заходи.

Окремо оцінювалась готовність інтернів вирішувати задачі надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у дітей. Кожен інтерн продемонстрував навики надання серцево-легеневої допомоги дітям різних вікових груп.

Окрім того, кожний інтерн мав продемонструвати уміння вирішення типових задач з усіх розділів педіатрії, також уміння виконувати медичні маніпуляції з використанням «фантомів», муляжів, навчально-наочних матеріалів. 

Заключний етап (ІІІ) державної атестації (теоретична підготовка) полягав в оцінюванні у лікаря-інтерна рівня сформованості умінь та навичок, знань сучасних протоколів діагностики та лікування захворювань у дітей. Результати показали, що з 31 інтерна-педіатра  35 % склали атестацію на «відмінно» ,  52 % - на «добре» і 13 % - на «задовільно». 

Такі результати  дають надію на те, що цього року когорту педіатрів міста Києва поповнять достойні спеціалісти.

 

Колектив кафедри педіатрії післядипломної освіти