26 червня 2017 року на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця вперше було проведено Об’єктивний структурований клінічний іспит

(Objective Structured Clinical Examination, OSCE) з анестезіології та інтенсивної терапії для випускників-інтернів. 

SCE є сучасним клінічним екзаменом, що використовується для оцінки клінічних навичок та компетентності лікарів у більшості розвинених країн світу. Метою OSCE є оцінка таких важливих компетентностей майбутнього лікаря як комунікація з пацієнтом, дотримання етичних норм, клінічний огляд, призначення та інтерпретація діагностичних тестів, лікуваннння, техніка виконання інвазивних втручань та правильне оформлення медичної документації. Іспит дозволяє оцінити дії та рішення майбутнього лікаря в умовах реального життя, з використанням стандартизованих пацієнтів (акторів), манекенів та фантомів.

Для іспиту було організовано 7 станцій: невідкладна допомога, практичні навички, передопераційний огляд, анестезія, післяопераційний період, респіраторна підтримка, акушерство. На кожній зі станцій інтерна оцінювали за визначеною кількістю критеріїв, а всього екзамен включив 72 оцінки від 0 до 2 балів. В якості стандартних пацієнтів було задіяно студентів-гуртківців кафедри, а технічне оснащення екзамену включало 2 симуляційні манекени Adult life support,  симуляційний комплекс манекен-комп’ютер-наркозний апарат Sim Man, фантоми для катетеризації центральної, периферичної вен, артерії, фантоми для спінальної та епідуральної анестезії, манекен важкої інтубації, дефібрилятори, апарати респіраторної підтримки, кардіомонітори, насосні станції тощо. Всього в екзамені, що складали 14 лікарів-інтернів, було задіяно 9 манекенів та фантомів, 9 стандартних пацієнтів (6 студентів-гуртківців, 2 старших лаборанта  та клінічний ординатор) та 8 викладачів кафедри.

Після вперше проведеного OSCE, такі іспити тепер стануть регулярними та будуть проводитись для лікарів-інтернів декілька разів за цикл навчання, планується також додати декілька станцій та оптимізувати критерії оцінки результатів.

ВІДЕО ОСКІ (станція № 1)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 2)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 3)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 4)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 5)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 6)

ВІДЕО ОСКІ (станція № 7)

Колектив кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти