МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ З ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Наказ НМУ імені О.О. Богомольця від 22 січня 2018 р. №31-іпо "Про створення постійно діючої методичної комісії з післядипломної освіти"

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

№ з/п

ПІБ

Посада

1

2

3

1.    

КУЧИН

Юрій Леонідович

директор Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор, голова комісії

2.    

ПАРІЙ

Валентин Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор, заступник голови комісії

3.    

ВОЛОДІЙ

Максим Олександрович

асистент навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, секретар комісії

4.    

АНТОНЕНКО

Марина Юріївна

завідувач кафедри стоматології, доктор медичних наук, професор

5.    

БАБЕНКОВ

Геннадій Дмитрович

професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

6.    

БАРНА

Ольга Миколаївна

завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), доктор медичних наук, професор

7.    

БОЙКО

Наталія Сергіївна

доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент

8.    

ВЕЖНОВЕЦЬ

Тетяна Андріївна

доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, кандидат медичних наук, доцент

9.    

ГАЛА

Лілія Олексіївна

доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук, доцент

10.

ГАЛИГА

Тарас Миколайович

доцент навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, кандидат медичних наук, доцент

11.

ГУБСЬКА

Олена Юріївна

завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

12.

ДАЦЮК

Наталія Олегівна

асистент навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, кандидат фармацевтичних наук

13.

ДЄЄВА

Юлія Валеріївна

завідувач кафедри оториноларингології, доктор медичних наук, професор

14.

ЗАЙЦЕВ

Ігор Анатолійович

професор кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

15.

ЛИСЕНКО

Олександра Юріївна

заступник директора Інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

16.

ЛУПИЧ

Олена Вікторівна

завідувач центру підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти

17.

МАКАРЕНКО

Михайло Васильович

завідувач кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, доктор медичних наук, доцент

18.

МАРТИНОВА

Лілія Іванівна

доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти, кандидат медичних наук

19.

МАРУШКО

Юрій Володимирович

завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

20.

ОМЕЛЬЧУК

Михайло Анатолійович

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

21.

ОЧКУР

Тетяна Михайлівна

завідувач навчально-методичної лабораторії Інституту післядипломної освіти

22.

САЯПІНА

Лада Михайлівна

доцент кафедри стоматології, кандидат медичних наук, доцент

23.

СКИБА

Володимир Вікторович

завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор

24.

ЧЕШУК

Валерій Євгенович

професор навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, доктор медичних наук,

професор

 

ПЛАН РОБОТИ

ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

на 2017/2018 навчальний рік

11 вересня 2017 р. 

1. Про аналіз якості підготовки на основній та суміжних кафедрах лікарів-інтернів зі спеціальності “Загальна практика сімейна медицина”, обговорення пропозицій змін до робочої навчальної програми.

2. Обговорення результатів визначення початкового (вихідного) рівня знань лікарів-інтернів.

3. Про організацію процесу підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.

4. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.

13 листопада 2017 р. 

1. Про оцінку якості тестових запитань з бази даних ліцензійного-інтегрованого іспиту Крок-3 за окремими розділами.

2. Оцінка стану навчально-методичної роботи, документації кафедр, надання рекомендацій щодо їх удосконалення.

3. Аналіз роботи кафедр з молодими викладачами.

4. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.

11 грудня 2017 р. 

1. Про аналіз якості підготовки на основній та суміжних кафедрах лікарів-інтернів зі спеціальності “Медицина невідкладних станів”, обговорення пропозицій змін до робочої навчальної програми.

2. Про забезпечення кафедр навчально-методичною літературою для підготовки лікарів (провізорів)-інтернів.

3. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.

12 лютого 2018 р. 

1. Про хід профорієнтаційної роботи щодо набору до інтернатури у 2018 р.

2. Оцінка стану та шляхи вдосконалення виховної роботи кафедр.

3. Про організацію участі лікарів (провізорів)-інтернів у науковій роботі кафедр.

4. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.

09 квітня 2018 р. 

1. Обговорення та затвердження складу атестаційних комісій на визначення знань та практичних навиків лікарів (провізорів)-інтернів.

2. Про затвердження білетів, переліку питань, регламенту атестації лікарів-інтернів.

3. Про стан підготовки клінічних ординаторів, аспірантів. Обговорення шляхів покращення післядипломної підготовки профілюючими кафедрами. 

4. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.

11 червня 2018 р. 

1. Про організацію заходів щодо підвищення рівня практичної підготовки лікарів (провізорів)-інтернів.

2. Про впорядкування та оновлення навчально-методичного забезпечення для підготовки лікарів (провізорів)-інтернів.

3. Обговорення готовності кафедр до проведення Державної атестації.

4. Розгляд та рекомендації до затвердження робочих навчальних програм з післядипломної підготовки, поточні питання.